Δυσφήμιση σε τρίτο, η ερμηνεία του τρίτου
202105.06
0

Δυσφήμιση σε τρίτο, η ερμηνεία του τρίτου

   Εξετάζοντας τη δυσφήμιση σε τρίτο, η ερμηνεία του τρίτου έχει απασχολήσει επανειλημμένα τη δικαιοσύνη και υπάρχει εκτενής νομολογία. Περιληπτικά, για τη στοιχειοθέτηση του αδικήματος,  ο ισχυρισμός ή η διάδοση του δυσφημιστικού γεγονότος θα πρέπει να γίνει ενώπιον  τρίτου, ενώ η έννοιά του καταλαμβάνει οποιονδήποτε, που δεν μετέχει στη σχέση που υπάρχει μεταξύ δύο προσώπων…

Η ληστεία και η διαφορά από την κλοπή
202101.15
0

Η ληστεία και η διαφορά από την κλοπή

   Αναφερόμενοι στα εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας, είναι ίσως αναγκαίο, να αναλυθεί σε ορισμένα σημεία η ληστεία και η διαφορά από την κλοπή. Η διαφορά αυτή, είναι κρίσιμη, και συνίσταται στην  άσκηση ή απειλή βίας κατά την ληστεία, η οποία δεν υπάρχει στην κλοπή. Στην επιβολή δε της ποινής, η διαφορά αυτή μεταφράζεται σε ποινές…

Συναινετικό διαζύγιο
202004.13
1

Συναινετικό διαζύγιο

    Με τις αλλαγές τις οποίες επέφερε ο Ν. 4509/2017 (ΦΕΚ 201 Α/22-12-2017), το συναινετικό διαζύγιο δύναται πλέον να ορίζεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο και να μην απαγγέλλεται από το δικαστήριο με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.     Συγκεκριμένα, με τις διατάξεις του αρ. 22 του ν. 4509/2017, (οι οποίες αντικατέστησαν τις σχετικές διατάξεις με το…

Διαζύγιο με αντιδικία για τη λύση γάμου
201911.27
0

Διαζύγιο με αντιδικία για τη λύση γάμου

  Στη δυσάρεστη περίπτωση κατά την οποία ο γάμος δεν μπορεί να συνεχιστεί, η δε λύση του με συναίνεση είναι ανέφικτη, το διαζύγιο με αντιδικία για τη λύση γάμου, είναι πιθανώς η λύση.    Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το 1438 του Αστικού Κώδικα: “Ο γάμος μπορεί να λυθεί με διαζύγιο, το οποίο απαγγέλλεται με αμετάκλητη δικαστική…

Δίωξη για απάτη και το δικαίωμα αποζημίωσης
201906.25
1

Δίωξη για απάτη και το δικαίωμα αποζημίωσης

    Σε περιόδους οικονομικής κρίσης και δυσπραγίας, η δίωξη για απάτη και το δικαίωμα αποζημίωσης, αποτελούν ζητήματα τα οποία εμφανίζονται ιδιαίτερα συχνά και απασχολούν σημαντικά την κοινωνία. Ο Ποινικός Κώδικας, στα εγκλήματα κατά των περιουσιακών δικαιωμάτων, προβλέπει την ποινική δίωξη για απάτη. Το δικαίωμα αποζημίωσης δε, ως αποκατάσταση του παθόντος, καλύπτεται αντίστοιχα από τον…

Έξωση ενοικιαστή, οι επιλογές των αντιδίκων
201902.13
2

Έξωση ενοικιαστή, οι επιλογές των αντιδίκων

    Κατά την έξωση ενοικιαστή, οι επιλογές των αντιδίκων αποτελούν ένα διαχρονικά πολυσυζητημένο θέμα, συνυφασμένο με αυτό της οφειλής των ενοικίων, πρόβλημα το οποίο έχει μεγιστοποιηθεί στους δύσκολους σημερινούς καιρούς.     Πέραν όμως των οφειλόμενων ενοικίων, ένα επιπλέον σημείο, το οποίο δυσχεραίνει περαιτέρω την κατάσταση σήμερα και οδηγεί τους ιδιοκτήτες σε αδιέξοδο, είναι…

Η δίωξη και η ποινή για απειλή
201809.26
2

Η δίωξη και η ποινή για απειλή

   Η δίωξη και η ποινή για απειλή, υπάγεται στα εγκλήματα κατά της προσωπικής ελευθερίας και προβλέπεται στο άρθρο 333 του Ποινικού Κώδικα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο:    “1. Όποιος προκαλεί σε άλλον τρόμο ή ανησυχία απειλώντας τον με βία ή άλλη παράνομη πράξη ή παράλειψη τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους…

Δίωξη για σωματική βλάβη
201807.24
1

Δίωξη για σωματική βλάβη

   Η δίωξη για σωματική βλάβη, προβλέπεται στα άρθρα 308 έως 315Α του Ποινικού Κώδικα και αποτελούν μια σύνθετη κατηγορία εγκλημάτων κατά της σωματικής ακεραιότητας, της υγείας και της ζωής. Συνοπτικά, η σωματική βλάβη, σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα, ανάλογα με τη διαβάθμιση και τις περιστάσεις, δύναται να εξεταστεί ως: – Απλή σωματική βλάβη (308 ΠΚ)…

Η υπεξαίρεση και οι διαφορές από την κλοπή
201804.26
3

Η υπεξαίρεση και οι διαφορές από την κλοπή

    Αναφερόμενοι στα εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας, είναι ίσως αναγκαίο, να αναλυθεί σε ορισμένα σημεία η υπεξαίρεση και οι διαφορές από την κλοπή. Οι διατάξεις της υπεξαίρεσης όσο και της κλοπής, αναφέρονται στην ιδιοποίηση (ολικά ή εν μέρει) παρανόμως ξένου  κινητού πράγματος. Η κρίσιμη όμως διαφορά είναι ότι ο δράστης υπεξαιρέσεως ιδιοποιείται ξένο πράγμα το…

Παράνομη αποστρατεία, οι νομικές ενέργειες δικαίωσης και η διεκδίκηση αποζημίωσης
201803.15
7

Παράνομη αποστρατεία, οι νομικές ενέργειες δικαίωσης και η διεκδίκηση αποζημίωσης

   Η παράνομη αποστρατεία, οι νομικές ενέργειες δικαίωσης και η διεκδίκηση αποζημίωσης, είναι διαχρονικά θέματα, τα οποία ταλανίζουν τους στρατιωτικούς. Δυστυχώς, μεγάλος αριθμός αυτών, τίθεται σε αποστρατεία παράνομα, χωρίς επαρκή αιτιολόγηση και νόμιμη κρίση των συμβουλίων, πρόωρα και ενάντια στην θέλησή τους. Αποτέλεσμα αυτού είναι, να υποβαθμιστεί αδίκως και παρανόμως το βιοτικό τους επίπεδο  και…