τραπεζ δίκαιο 4 τελ   Το Εμπορικό – Εταιρικό Δίκαιο, σημαντικότατο πλαίσιο σε όλο το φάσμα της επιχειρηματικής δραστηριότητας, αποκτά ιδιαίτερη διάσταση κατά την περίοδο οικονομικής κρίσης.

Με υπευθυνότητα και ταχύτητα, αναλαμβάνονται υποθέσεις σε όλο το εύρος του εμπορικού – εταιρικού Δικαίου, καλύπτοντας υποθέσεις όπως:

• Σύσταση και λύση εταιριών.
• Σύνταξη και Τροποποίηση Καταστατικών.
• Συμβάσεις.
• Μετασχηματισμούς εταιρειών.
• Άσκηση αγωγών.


Επιμέρους αντικείμενα/άρθρα Εμπορικού – Εταιρικού