ΑΣΤΙΚΟ 8 τελ

Το Αστικό Δίκαιο, περιλαμβάνει επιμέρους δικαιικά μέρη, όπως το κληρονομικό, το εμπράγματο,  το οικογενειακό και τις γενικές αρχές δικαίου. Συνιστά κατά συνέπεια, έναν ευρύτατο τομέα, δεδομένου ότι καλύπτει τις καθημερινές σχέσεις της ιδιωτικής ζωής και ρυθμίζει το σύνολο των διαφορών, μεταξύ των ιδιωτών (πολιτών).

Το γραφείο αναλαμβάνει όλο το εύρος των υποθέσεων του Αστικού. Κατωτέρω, αναφέρονται ενδεικτικά ορισμένες από αυτές:

 • Κληρονομικές διαφορές
 • Οικογενειακές διαφορές, διαζύγια, διατροφές, γονική μέριμνα, επιμέλεια τέκνων, περιουσιακές διαφορές.
 • Συμβάσεις (σύνταξη συμβάσεων, διαφορές από συμβάσεις), συμφωνητικά, εξώδικα.
 • Προσβολή προσωπικότητας
 • Μισθώσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων.
 • Αποζημιώσεις (αγωγές).
 • Εκχώρηση απαιτήσεων
 • Αγοραπωλησίες.
 • Προστασία δικαιωμάτων κυριότητας, νομής.
 • Υπερχρεωμένα νοικοκυριά.
 • Διεκδίκηση οφειλόμενων χρημάτων (διαταγή πληρωμής, τακτική αγωγή)

Επιμέρους αντικείμενα/άρθρα Αστικού