Το Ποινικό Δίκαιο, στοχεύει στην προστασία της κοινωνίας από παραβατικές συμπεριφορές των πολιτών της. Είναι δηλαδή, το σύνολο των κανόνων που προβλέπουν ποιες πράξεις είναι αξιόποινες και ποιές ποινές επιβάλλονται για τις πράξεις αυτές. Με αντικείμενο το έγκλημα, ορίζει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες η Πολιτεία επιβάλει τις ποινές και τα μέτρα ασφάλειας.

Στον υπόψη κλάδο, με υπευθυνότητα και συνέπεια, αναλαμβάνονται όλες οι υποθέσεις Ποινικού Δικαίου, πλημμελημάτων και κακουργημάτων, όπως εγκλημάτων κατά της ζωής, κατά της ιδιοκτησίας, οικονομικών εγκλημάτων, καθώς και υποθέσεων ναρκωτικών.
Ενδεικτικά, αναφέρονται ορισμένες παρακάτω:

 • Νομική υποστήριξη σε όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας.
• Σύνταξη εγκλήσεων και μηνυτήριων αναφορών.
• Υπεράσπιση.
• Πολιτική αγωγή.
• Παράσταση στα ποινικά δικαστήρια, καθώς και σε ανακριτικές πράξεις.
• Έλεγχος ποινικής πορείας.


Επιμέρους αντικείμενα/άρθρα Ποινικού