Πολιτική απορρήτου
Πολιτική απορρήτου

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies (συμπεριλαμβανομένων της Google) για τη βέλτιστη λειτουργία και στατιστική ανάλυση επισκεψιμότητας. Πληροφορίες που μπορεί να χρησιμοποιούνται: Είδος-δραστηριότητα browser, λειτουργικό συσκευής, γεωγραφική περιοχή δικτύου, ανώνυμη IP διεύθυνση (δείτε τη διαδικασία ανώνυμης IP του google analytics εδώ: Ανωνυμοποίηση διεύθυνσης IP).

Περισσότερες πληροφορίες για τα Cookies, δίδονται εδω.

Εκτιμούμε το απόρρητό σας και πασχίζουμε να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Διαβάστε αυτή την Πολιτική για να κατανοήσετε τι είδους πληροφορίες συλλέγουμε από εσάς, για ποιους σκοπούς, καθώς επίσης ποιες επιλογές έχετε σχετικά με τη συλλογή των πληροφοριών σας.

Η ιστοσελίδα αυτή είναι κρυπτασφαλισμένη (ssl: Secure Sockets Layer), με τη δημιουργία κρυπτασφαλισμένης σύνδεσης μεταξύ του  web server της ιστοσελίδας και του browser του επισκέπτη, προκειμένου να επιτύχει την ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων ανάμεσα στις δύο πλευρές, αποτρέποντας την υποκλοπή τους από κακόβουλους χρήστες.

Α. Πληροφορίες οι οποίες συλλέγονται από τους χρήστες της ιστοσελίδας – μέθοδοι – σκοπός αυτών.

 1) Το email ή/και το ονοματεπώνυμο συλλέγεται  ΜΟΝΟΝ στις παρακάτω περιπτώσεις:

(α) Επικοινωνία μέσω του email σας με την ιστοσελίδα: Στην περίπτωση που επιθυμείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο μέσω της «ιστοσελίδας» και έχετε συμπληρώσει  την αντίστοιχη φόρμα. Ο  «χρήστης» της ιστοσελίδας, με μόνη τη δήλωση των στοιχείων αυτών εκ μέρους του, συναινεί με τη  συλλογή και την επεξεργασία  των στοιχείων αυτών.
Σκοπός: απάντηση  στο μήνυμα.

(β) Εγγραφή για την λήψη νέων άρθρων:  Στην περίπτωση που επιθυμείτε να λαμβάνετε νέα άρθρα της ιστοσελίδας, και έχετε συμπληρώσει τη αντίστοιχη φόρμα (“λάβετε τα νέα άρθρα στο email σας”).
Σκοπός: Αποστολή νέων άρθρων.

Ο υπεύθυνος δηλώνει προς τον «χρήστη» ότι η συλλογή των στοιχείων και στη συνέχεια η αποστολή των ηλεκτρονικών μηνυμάτων ενημέρωσης επί των νέων άρθρων στην δηλωθείσα από αυτόν ηλεκτρονική διεύθυνση, λαμβάνει χώρα κατόπιν της ρητής συναίνεσης του «χρήστη», ο οποίος με μόνη την εγγραφή του ρητώς συναινεί με τη συλλογή των στοιχείων του, την επεξεργασία τους και την συνακόλουθη αποστολή σε αυτόν των ενημερωτικών μηνυμάτων.  Αμέσως μετά την εγγραφή για τη λήψη νέων άρθρων, o «xρήστης»  θα λάβει ηλεκτρονικό μήνυμα, που θα ζητά την επιβεβαίωση της εγγραφής του. Τα ηλεκτρονικά μηνύματα αφορούν στην ενημέρωση του χρήστη επί της δημοσίευσης νέων άρθρων ή επί νομικών θεμάτων. Σε κάθε περίπτωση ο «χρήστης» διατηρεί το δικαίωμα τόσο να αιτηθεί τη διαγραφή του από τη λίστα των παραληπτών όσο και την επικαιροποίηση των δηλωθέντων στοιχειών του. Επιπρόσθετα, ο υπεύθυνος της ιστοσελίδας δηλώνει ότι δεν φέρει καμία ευθύνη για τη  μη επίτευξη  επικοινωνίας μέσω της δηλωθείσας διεύθυνσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για οποιονδήποτε λόγο, όπως για παράδειγμα λόγω μη επικαιροποιημένων στοιχείων.

2) Επικαιροποίηση ή διαγραφή email  – ονοματεπώνυμου.

Εάν ο χρήστης της ιστοσελίδας, επιθυμεί την διαγραφή ή επικαιροποίηση των παραπάνω στοιχείων, θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον υπεύθυνο της ιστοσελίδας στην ηλεκτρονική διεύθυνση gerasimoskathan@gmail.com ή εναλλακτικά σε όλες της διευθύνσεις -τηλέφωνα που δίδονται στην ιστοσελίδα.

Ειδικά για την περίπτωση διαγραφής από τον κατάλογο παραληπτών “νέων άρθρων”, θα πρέπει να επιλέξει unsubscribe στο επόμενο ή προηγούμενο ληφθέν  ηλεκτρονικό μήνυμα “νέου άρθρου”, καθώς επίσης, θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον υπεύθυνο της ιστοσελίδας στην ηλεκτρονική διεύθυνση gerasimoskathan@gmail.com ή kwngathan@gmail.com Εναλλακτικά σε όλες της διευθύνσεις-τηλέφωνα που δίδονται στην ιστοσελίδα, μέσω της δηλωθείσας από αυτόν διεύθυνσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας

3) Αυτόματη συλλογή πληροφοριών – Χρήση cookies.

Ενημερώνουμε τον «χρήστη», ότι η «ιστοσελίδα» χρησιμοποιεί  cookies  (μικρά αρχεία με πληροφορίες), συμπεριλαμβανομένων τρίτων μερών όπως της Google Analytics, για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του, ανάλυση της επισκεψιμότητας, εξυπηρέτηση της πλοήγησης  και την ποιοτική περιήγηση του επισκέπτη.

3β) Πληροφορίες που μπορεί να χρησιμοποιούνται:

Είδος – επιλογές φυλλομετρητή, πληροφορίες για το είδος της συσκευής σας και λειτουργικού αυτής, δραστηριότητα web browser συσκευής (browsing actions and patterns, traffic data, αναζητήσεις), γεωγραφική περιοχή δικτύου, IP διεύθυνση.

3γ) Πώς αυτές μπορεί να χρησιμοποιούνται:

Για μετρήσεις κίνησης ιστοσελίδων, ανά χρονική περίοδο- γεωγραφική περιοχή – θέμα – άρθρο, κίνηση σελίδων, φωτογραφιών, θεμάτων και λοιπά στατιστικά στοιχεία. Για επιλογή δημοφιλέστερο άρθρο ιστοσελίδας. Για επιλογή προϊόντων – κειμένων – θεμάτων ενδιαφέροντος και υποβολή στο χρήστη αντίστοιχα.

Ε. Πληροφορίες επικοινωνίας για οποιαδήποτε ερώτηση.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση – ερώτηση σχετικά με την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορείτε να  επικοινωνήσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση gerasimoskathan@gmail.com ή kwngathan@gmail.com καθώς και σε όλες τις διευθύνσεις-τηλέφωνα που δίδονται στην ιστοσελίδα.

ΣΤ. Δικαιώματα χρήστη και άσκηση αυτών.

Ο «χρήστης» της «ιστοσελίδας», ο οποίος έχει δηλώσει ηλεκτρονική διεύθυνση – ονοματεπώνυμο, (για λήψη νέων άρθρων ή επικοινωνία με την ιστοσελίδα), έχει τη δυνατότητα να ασκήσει κατά περίπτωση το δικαίωμα της ενημέρωσης, πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού  χαρακτήρα, διόρθωσης αυτών, περιορισμού ή αντίταξης στην επεξεργασία, φορητότητας αυτών  καθώς και διαγραφής  των δεδομένων εφόσον η επεξεργασία όμως δεν είναι απαραίτητη. Για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων του, ο “χρήστης” θα πρέπει να αποστείλει σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση gerasimoskathan@gmail.com,  καθώς και σε όλες τις διευθύνσεις – τηλέφωνα που δίδονται στην ιστοσελίδα (kwngathan@gmail.com). Ειδικά για την περίπτωση διαγραφής από τον κατάλογο παραληπτών “νέων άρθρων”, όπως προελέχθη θα πρέπει να επιλέξει unsubscribe στο επόμενο ή προηγούμενο ληφθέν  ηλεκτρονικό μήνυμα “νέου άρθρου”, καθώς επίσης, θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον υπεύθυνο της ιστοσελίδας στην ηλεκτρονική διεύθυνση gerasimoskathan@gmail.com ή εναλλακτικά σε όλες της διευθύνσεις -τηλέφωνα που δίδονται στην ιστοσελίδα, μέσω της δηλωθείσας από αυτόν διεύθυνσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Ενημερώνουμε τον χρήστη ότι η ιστοσελίδα θα τηρεί σε ηλεκτρονική / ή και έγγραφη μορφή το email/ονοματεπώνυμο του «χρήστη» που συλλέγει μέσω της δήλωσης στοιχείων εκ μέρους του «χρήστη», κατά την συμπλήρωση της φόρμας για λήψη νέων άρθρων – επικοινωνίας, για χρονικό διάστημα ανάλογο με το χρόνο που απαιτείται για τον  σκοπό για τον οποίο έχει συλλέγει (λήψη άρθρων – επικοινωνία), καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση για νομική υποχρέωση που επιβάλλει την επεξεργασία, όπως για  παράδειγμα άρ. 23 Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων. Τέλος, ενημερώνουμε τον χρήστη για το δικαίωμά του να προσφύγει ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Share This
x
Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί μόνον τα απαραίτητα λειτουργικά cookies. Για την έγκριση συλλογής στατιστικών πληροφοριών, όπως δραστηριότητα browser, ανώνυμη IP κλπ (cookies Google Analytics), επιλέξτε "Συμφωνώ" ή "Αποκλεισμός". Δείτε την Πολιτική Απορρήτου