Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies (συμπεριλαμβανομένων της Google) για τη βέλτιστη λειτουργία και στατιστική ανάλυση επισκεψιμότητας. Πληροφορίες που μπορεί να χρησιμοποιούνται: Είδος-δραστηριότητα browser, λειτουργικό συσκευής, γεωγραφική περιοχή δικτύου, ανώνυμη IP διεύθυνση (δείτε τη διαδικασία ανώνυμης IP του google analytics εδώ: Ανωνυμοποίηση διεύθυνσης IP).

    Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου συμφωνείτε με τη χρησιμοποίηση των cookies. Μπορείτε να αποκλείσετε τα Cookies της Google Analytics, με την επιλογή  επί του ενημερωτικού μηνύματος (κάτω μέρος οθόνης)  “Αποκλεισμός Cookies Google Analyt”. Επισημαίνεται ότι, χωρίς τη χρήση αυτών, δεν αναλύεται στατιστικά η κίνηση της ιστοσελίδας.
Δείτε λεπτομέρειες για τα Cookies της Google Analytics στους συνδέσμους:
https://policies.google.com/technologies/types?hl=el
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=el

Περισσότερες πληροφορίες για τα Cookies, δίδονται παρακάτω, στην παράγραφο Α3).

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

    Εκτιμούμε το απόρρητό σας και πασχίζουμε να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Διαβάστε αυτή την Πολιτική για να κατανοήσετε τι είδους πληροφορίες συλλέγουμε από εσάς, για ποιους σκοπούς, καθώς επίσης ποιες επιλογές έχετε σχετικά με τη συλλογή των πληροφοριών σας.

   Η ιστοσελίδα αυτή είναι κρυπτασφαλισμένη (ssl: Secure Sockets Layer), με τη δημιουργία κρυπτασφαλισμένης σύνδεσης μεταξύ του  web server της ιστοσελίδας και του browser του επισκέπτη, προκειμένου να επιτύχει την ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων ανάμεσα στις δύο πλευρές, αποτρέποντας την υποκλοπή τους από κακόβουλους χρήστες.

Α. Πληροφορίες οι οποίες συλλέγονται από τους χρήστες της ιστοσελίδας – μέθοδοι – σκοπός αυτών.

     1)  Το email ή/και το ονοματεπώνυμο συλλέγεται  ΜΟΝΟΝ στις παρακάτω περιπτώσεις:

         (α)  Επικοινωνία μέσω του email σας με την ιστοσελίδα: Στην περίπτωση που επιθυμείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο μέσω της «ιστοσελίδας» και έχετε συμπληρώσει  την αντίστοιχη φόρμα. Ο  «χρήστης» της ιστοσελίδας, με μόνη τη δήλωση των στοιχείων αυτών εκ μέρους του, συναινεί με τη  συλλογή και την επεξεργασία  των στοιχείων αυτών.
Σκοπός: απάντηση  στο μήνυμα.

           (β)  Εγγραφή για την λήψη νέων άρθρων:  Στην περίπτωση που επιθυμείτε να λαμβάνετε νέα άρθρα της ιστοσελίδας, και έχετε συμπληρώσει τη αντίστοιχη φόρμα (“λάβετε τα νέα άρθρα στο email σας”).
Σκοπός: Αποστολή νέων άρθρων.

     Ο υπεύθυνος δηλώνει προς τον «χρήστη» ότι η συλλογή των στοιχείων και στη συνέχεια η αποστολή των ηλεκτρονικών μηνυμάτων ενημέρωσης επί των νέων άρθρων στην δηλωθείσα από αυτόν ηλεκτρονική διεύθυνση, λαμβάνει χώρα κατόπιν της ρητής συναίνεσης του «χρήστη», ο οποίος με μόνη την εγγραφή του ρητώς συναινεί με τη συλλογή των στοιχείων του, την επεξεργασία τους και την συνακόλουθη αποστολή σε αυτόν των ενημερωτικών μηνυμάτων.  Αμέσως μετά την εγγραφή για τη λήψη νέων άρθρων, o «xρήστης»  θα λάβει ηλεκτρονικό μήνυμα, που θα ζητά την επιβεβαίωση της εγγραφής του. Τα ηλεκτρονικά μηνύματα αφορούν στην ενημέρωση του χρήστη επί της δημοσίευσης νέων άρθρων ή επί νομικών θεμάτων. Σε κάθε περίπτωση ο «χρήστης» διατηρεί το δικαίωμα τόσο να αιτηθεί τη διαγραφή του από τη λίστα των παραληπτών όσο και την επικαιροποίηση των δηλωθέντων στοιχειών του. Επιπρόσθετα, ο υπεύθυνος της ιστοσελίδας δηλώνει ότι δεν φέρει καμία ευθύνη για τη  μη επίτευξη  επικοινωνίας μέσω της δηλωθείσας διεύθυνσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για οποιονδήποτε λόγο, όπως για παράδειγμα λόγω μη επικαιροποιημένων στοιχείων.

        2)    Επικαιροποίηση ή διαγραφή email  – ονοματεπώνυμου.

   Εάν ο χρήστης της ιστοσελίδας, επιθυμεί την διαγραφή ή επικαιροποίηση των παραπάνω στοιχείων, θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον υπεύθυνο της ιστοσελίδας στην ηλεκτρονική διεύθυνση gerasimoskathan@gmail.com ή εναλλακτικά σε όλες της διευθύνσεις -τηλέφωνα που δίδονται στην ιστοσελίδα.

     Ειδικά για την περίπτωση διαγραφής από τον κατάλογο παραληπτών “νέων άρθρων”, θα πρέπει να επιλέξει unsubscribe στο επόμενο ή προηγούμενο ληφθέν  ηλεκτρονικό μήνυμα “νέου άρθρου”, καθώς επίσης, θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον υπεύθυνο της ιστοσελίδας στην ηλεκτρονική διεύθυνση gerasimoskathan@gmail.com ή kwngathan@gmail.com Εναλλακτικά σε όλες της διευθύνσεις-τηλέφωνα που δίδονται στην ιστοσελίδα, μέσω της δηλωθείσας από αυτόν διεύθυνσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας

      3)   Αυτόματη συλλογή πληροφοριών – Χρήση cookies.

   Ενημερώνουμε τον «χρήστη», ότι η «ιστοσελίδα» χρησιμοποιεί  cookies  (μικρά αρχεία με πληροφορίες), συμπεριλαμβανομένων τρίτων μερών όπως της Google Analytics, για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του, ανάλυση της επισκεψιμότητας, εξυπηρέτηση της πλοήγησης  και την ποιοτική περιήγηση του επισκέπτη.

           3α)   Τί είναι cookies

       Κάθε ιστοσελίδα  η οποία χρησιμοποιεί cookies (συγκεκριμένα ο  web server αυτής),  αποθηκεύει αυτά στη συσκευή περιήγησης  (ή αλλιώς φυλλομετρητή) του εκάστοτε χρήστη της, έτσι ώστε κάθε φορά κατά την οποία ο χρήστης επισκέπτεται την συγκεκριμένη ιστοσελίδα, η ιστοσελίδα δύναται να ανακτήσει τις πληροφορίες αυτές. Αυτά, χρησιμοποιούν τεχνολογίες αυτόματης συλλογής δεδομένων για να συλλέγουν και να αποθηκεύουμε ορισμένες πληροφορίες, όπως την συσκευή που χρησιμοποιείτε και τις ενέργειες του φυλλομετρητή (browsing actions and patterns), όταν αλληλοεπιδράτε με την ιστοσελίδα.

       Ενημερώνουμε τον «χρήστη» ότι η χρήση των cookies της επιτρέπουν να συλλέξει πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας της «ιστοσελίδας», καθώς επίσης ότι η ιστοσελίδα κάνει χρήση της υπηρεσίας Google analytics. Μπορείτε να αποκλείσετε τα Cookies της Google Analytics, με την επιλογή  επί του ενημερωτικού μηνύματος (κάτω μέρος οθόνης)  “Αποκλεισμός Cookies Google Analyt”.

Σε κάθε περίπτωση ο «χρήστης»  έχει τη δυνατότητα να ζητήσει την απόρριψη των cookies μέσω των καταλλήλων ρυθμίσεων από τον φυλλομετρητή (web browser), όπως Google Chrone, Mozilla Firefox, Windows Internet Explorel κλπ. που χρησιμοποιεί. Παρακάτω δίδονται πληροφορίες για τον έλεγχο (control) ή τη διαγραφή (delete) αυτών  από τον φυλλομετρητή σας. Η απόρριψη των cookies ενδέχεται να επηρεάσει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες του «διαδικτυακού χώρου».

         3β) Πληροφορίες που μπορεί να χρησιμοποιούνται:

   Είδος – επιλογές φυλλομετρητή, πληροφορίες για το είδος της συσκευής σας και λειτουργικού αυτής, δραστηριότητα web browser συσκευής (browsing actions and patterns, traffic data, αναζητήσεις), γεωγραφική περιοχή δικτύου, IP διεύθυνση.

       3γ) Πώς αυτές μπορεί να χρησιμοποιούνται:

       Για μετρήσεις κίνησης ιστοσελίδων, ανά χρονική περίοδο- γεωγραφική περιοχή – θέμα – άρθρο, κίνηση σελίδων, φωτογραφιών, θεμάτων και λοιπά στατιστικά στοιχεία. Για επιλογή δημοφιλέστερο άρθρο ιστοσελίδας. Για επιλογή προϊόντων – κειμένων – θεμάτων ενδιαφέροντος και υποβολή στο χρήστη αντίστοιχα.

         3δ) Είδη cookies.

       Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί δύο τύπους cookies: Τα “session cookies,” τα οποία λήγουν αμέσως όταν σταματά η περίοδος περιήγησης στην ιστοσελίδα και τα  “persistent cookie”, τα οποία λήγουν σε προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, αποθηκεύοντας πληροφορίες στον δίσκο σας.

      Ο τρόπος αυτός, διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει για ένα χρονικό διάστημα, πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα, μέγεθος γραμματοσειράς, δυνατότητα κίνησης σε προηγούμενη – επόμενη σελίδα και άλλες ρυθμίσεις. Έτσι, δεν χρειάζεται να εισάγετε τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο ή φυλλομετρείτε τις σελίδες του και κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Χωρίς την χρήση των cookies, η χρησιμοποίηση του ιστού θα ήταν μια πιο περίπλοκη εμπειρία.

     Γενικά, τα cookies χρησιμοποιούνται κατά την συνήθη πρακτική των ιστοτόπων και του διαδικτύου και καλύπτουν όπως προαναφέρθηκε, πολλούς σκοπούς. Για παράδειγμα, διευκολύνουν την περιήγησή σας από τη μια ιστοσελίδα στην άλλη, αποθηκεύουν τις προτιμήσεις σας ή συλλέγουν στατιστικά στοιχεία, όπως τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα, ή το ποιο δημοφιλές άρθρο του ιστότοπου.

       Μπορείτε να δείτε πληροφορίες για επιμέρους  cookie της ιστοσελίδας στον παρακάτω πίνακα:

Cookies
———————–

Περιγραφή
————————-

wordpress_sec_{random}
wordpress_logged_in_{random}

Σημείωση: “{random}” υποδεικνύει μια τυχαία παραγόμενη σειρά αριθμών ή / και γραμμάτων.

Σκοπός: Strictly Necessary
Βασικά (essential) cookies διαχείρισης περιόδου σύνδεσης (session) του WordPress για εγγεγραμμένους χρήστες (logged in). Η χρήση τους περιορίζεται μόνον στη σύνδεση  (logged in) από τον διαχειριστή της ιστοσελίδας, με την κονσόλα διαχείρισης  (wp-admin).
https://codex.wordpress.org
——————————————————————————————————————————————-

PHPSESSID 

Σκοπός: Strictly Necessary – session
Το cookie δημιουργείται  κάποιες φορές, από εφαρμογές που βασίζονται στη γλώσσα PHP. Πρόκειται για ένα αναγνωριστικό γενικού σκοπού που χρησιμοποιείται για τη διατήρηση των μεταβλητών κατά τη διάρκεια της σύνδεσης  του χρήστη (user session variables), όπως για παράδειγμα πλοήγηση μεταξύ σελίδων.——————————————————————————————————————————————-

 

cookie_notice_accepted

 

Το cookie αυτό, ενεργοποιείται όταν ο επισκέπτης επιλέξει “Συμφωνώ” ή “Αποκλεισμός Cookies Google Analyt.” στο ενημερωτικό μήνυμα (ταινία/banner στο κάτω μέρος της οθόνης).
Χρόνος λήξης cookie: σε μία (1) ώρα.                  ————————————————————————————————————-
 

_ga


 

Cookie της Google Analytics. Χρησιμοποιείται για τη διάκριση των χρηστών. Προκειμένου η Google Analytics να διαπιστώσει ότι δύο διαφορετικές επισκέψεις ανήκουν στον ίδιο χρήστη, πρέπει να αποστέλλεται ένα μοναδικό αναγνωριστικό συσχετιζόμενο με κάθε  συγκεκριμένο χρήστη.
Χρόνος λήξης cookie: σε μία (1) ώρα.———————————————————————————————————————

_gat

 

Cookie της Google Analytics. Χρησιμοποιείται για τη διάκριση των χρηστών.
Χρόνος λήξης cookie: σε ένα (1) λεπτό.               ———————————————————————————————————————–

_gid

Cookie της Google Analytics. Χρησιμοποιείται για τον έλεγχο του ρυθμού ροής των αιτημάτων.
Χρόνος λήξης cookie: σε 24 ώρες.———————————————————————————————————————–

wordpress_test_cookie

Cookie δοκιμής του wordpress,  ενεργοποιείται κάποιες φορές και δεν περιέχει πληροφορίες ταυτοποίησης χρήστη.
———————————————————————————————————————–

Δείτε περισσότερα για τα cookies της Google Analytics εδώ:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=el

Β.  Πάροχοι  υπηρεσιών – συλλογή στοιχείων από τρίτα μέρη (links)

    Η ιστοσελίδα, για τη βέλτιστη λειτουργία της και την ποιοτική περιήγηση του επισκέπτη χρησιμοποιεί παρόχους υπηρεσιών, με πιθανή αντίστοιχη χρήση cookies (όπως η Google Analytics):

    – Την πλατφόρμα wordpress, με την οποία είναι κατασκευασμένη. Διαβάστε περισσότερα για την πολιτική απορρήτου της wordpress στον σύνδεσμο:   https://wordpress.org/about/privacy/

          -Την Google Analytics, για να αναλύεται στατιστικά η κίνηση της ιστοσελίδας. Δείτε την πολιτική απορρήτου της Google στον σύνδεσμο https://policies.google.com/privacy?hl=el

    – Για την εξαγωγή του “δημοφιλέστερου σε επισκέψεις άρθρου”, χρησιμοποιεί το πρόσθετο WordPress Popular Posts. Δείτε την προαναφερόμενη πολιτική απορρήτου της wordpress στον σύνδεσμο:  https://wordpress.org/about/privacy/

      – Για την ενημέρωση αυτών που επιθυμούν να λαμβάνουν νέα άρθρα της ιστοσελίδας και έχουν συμπληρώσει τη αντίστοιχη φόρμα (“λάβετε τα νέα άρθρα στο email σας”),  χρησιμοποιεί το πρόσθετο Email Subscribers & Newsletters, για το οποίο ισχύει η προαναφερόμενη πολιτική απορρήτου της wordpress στον σύνδεσμο: https://wordpress.org/about/privacy/

     – Για την επικοινωνία με την ιστοσελίδα με την αποστολή email μέσω αυτής (χρησιμοποίηση “Φόρμα επικοινωνίας”), χρησιμοποιεί το πρόσθετο Contact Form 7. Δείτε την προαναφερόμενη πολιτική απορρήτου της wordpress στον σύνδεσμο: https://wordpress.org/about/privacy/

Παρακάτω δείτε τις οδηγίες ελέγχου και διαγραφής των cookies.

 Γ.  ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ των cookies

δείτε στο σύνδεσμο:

https://www.aboutcookies.org/how-to-control-cookies/

 Δ.  ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ των cookies

δείτε στο σύνδεσμο:

https://www.aboutcookies.org/how-to-delete-cookies/#gchromex

Περαιτέρω πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση    https://www.aboutcookies.org

Ε.  Πληροφορίες επικοινωνίας για οποιαδήποτε ερώτηση.

   Για οποιαδήποτε διευκρίνιση – ερώτηση σχετικά με την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορείτε να  επικοινωνήσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση gerasimoskathan@gmail.com ή kwngathan@gmail.com καθώς και σε όλες τις διευθύνσεις-τηλέφωνα που δίδονται στην ιστοσελίδα.

ΣΤ.  Δικαιώματα χρήστη και άσκηση αυτών.

   Ο «χρήστης» της «ιστοσελίδας», ο οποίος έχει δηλώσει ηλεκτρονική διεύθυνση – ονοματεπώνυμο, (για λήψη νέων άρθρων ή επικοινωνία με την ιστοσελίδα), έχει τη δυνατότητα να ασκήσει κατά περίπτωση το δικαίωμα της ενημέρωσης, πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού  χαρακτήρα, διόρθωσης αυτών, περιορισμού ή αντίταξης στην επεξεργασία, φορητότητας αυτών  καθώς και διαγραφής  των δεδομένων εφόσον η επεξεργασία όμως δεν είναι απαραίτητη. Για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων του, ο “χρήστης” θα πρέπει να αποστείλει σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση gerasimoskathan@gmail.com,  καθώς και σε όλες τις διευθύνσεις – τηλέφωνα που δίδονται στην ιστοσελίδα (kwngathan@gmail.com). Ειδικά για την περίπτωση διαγραφής από τον κατάλογο παραληπτών “νέων άρθρων”, όπως προελέχθη θα πρέπει να επιλέξει unsubscribe στο επόμενο ή προηγούμενο ληφθέν  ηλεκτρονικό μήνυμα “νέου άρθρου”, καθώς επίσης, θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον υπεύθυνο της ιστοσελίδας στην ηλεκτρονική διεύθυνση gerasimoskathan@gmail.com ή εναλλακτικά σε όλες της διευθύνσεις -τηλέφωνα που δίδονται στην ιστοσελίδα, μέσω της δηλωθείσας από αυτόν διεύθυνσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

    Ενημερώνουμε τον χρήστη ότι η ιστοσελίδα θα τηρεί σε ηλεκτρονική / ή και έγγραφη μορφή το email/ονοματεπώνυμο του «χρήστη» που συλλέγει μέσω της δήλωσης στοιχείων εκ μέρους του «χρήστη», κατά την συμπλήρωση της φόρμας για λήψη νέων άρθρων – επικοινωνίας, για χρονικό διάστημα ανάλογο με το χρόνο που απαιτείται για τον  σκοπό για τον οποίο έχει συλλέγει (λήψη άρθρων – επικοινωνία), καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση για νομική υποχρέωση που επιβάλλει την επεξεργασία, όπως για  παράδειγμα άρ. 23 Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων. Τέλος, ενημερώνουμε τον χρήστη για το δικαίωμά του να προσφύγει ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα