Η αποποίηση κληρονομιάς, είναι η συνήθης πρακτική, ώστε να μην καταστούν υπόλογοι οι κληρονόμοι του...

read more