Η αντιποίηση αρχής στο Ποινικό Δίκαιο
Η αντιποίηση αρχής στο Ποινικό Δίκαιο

Η αντιποίηση αρχής στο Ποινικό Δίκαιο, προβλέπεται στο άρθρο 175 του Ποινικού Κώδικα. Σε αυτό, αναλύεται η με πρόθεση και μη θεμιτό τρόπο άσκηση δημόσιας, δημοτικής ή κοινοτικής εξουσίας από τον δράστη, η οποία δεν του ανήκει.

Α) Αντιποίηση δημόσιας, δημοτικής ή κοινοτικής υπηρεσίας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το αρθρο 175 παρ.1

«1. Όποιος με πρόθεση αντιποιείται την άσκηση κάποιας δημόσιας, δημοτικής ή κοινιτικής υπηρεσίας τιμωρείται με χρηματική ποινή ή παροχή κοινωφελούς εργασίας.»

Η ΑΝΤΙΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΗΣ ΩΣ ΠΟΙΝΙΚΟ ΑΔΙΚΗΜΑ

Με την αντιποίηση αρχής στο Ποινικό Δίκαιο, όπως προαναφέρθηκε, ο δράστης παρουσιάζεται ψευδώς με την ιδιότητα  στελέχους δημόσιας, δημοτικής ή κοινοτικής υπηρεσίας και κατά συνέπεια  οικειοποιείται τα δικαιώματα και την εξουσία της υπηρεσίας αυτής,

Επιπρόσθετα, για την τέλεση του αδικήματος θα πρέπει να υπάρχει  «πρόθεση», δηλαδή ο δράστης ασκεί την υπηρεσία/εξουσία ενώ γνωρίζει ότι δεν την έχει. Επίσης, ο δράστης θα πρέπει να έχει δόλο, ή τουλάχιστον ενδεχόμενο δόλο (υποκειμενική υπόσταση εγκλήματος).

Περαιτέρω, ο δράστης, πέραν του να δηλώνει ιδιότητα την οποία δεν έχει, θα πρέπει να πράξει και κάποια σχετική ενέργεια (παράδειγμα εάν δηλώνει αστυνομικός να πράξει κάποια ενέργεια αστυνομικής αρχής), με τελικό στόχο την εξαπάτηση και την προσκόμιση παράνομων ωφελημάτων.

Ορισμένες φορές, η αντιποίηση αρχήςστο Ποινικό Δίκαιο περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα παραπλανητικών συμπεριφορών, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης στολών, της επίδειξης σημάτων ή διαπιστευτηρίων, της χρήσης επίσημων τίτλων ή ονομασιών και της άσκησης εξουσιών ή προνομίων που προορίζονται για νόμιμες αρχές (βλέπε επίσης “δίωξη για απάτη“).

Β)  Αντιποίηση άσκησης δικηγορίας ή άσκησης υπηρεσίας θρησκευτικού λειτουργού.

Με την παρ. 2 του ιδίου άρθρου του Π.Κ. (αρ. 175) εξειδικεύεται η δεύτερη μορφή της αντιποίησης:

« 2. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και για την αντιποίηση άσκησης υπηρεσίας λειτουργού της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού ή άλλης θρησκείας γνωστής στην Ελλάδα καθώς και για την αντιποίηση της άσκησης δικηγορίας»

Η ΑΝΤΙΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΗΣ ΩΣ ΠΟΙΝΙΚΟ ΑΔΙΚΗΜΑ 2

Συνεπώς, η δεύτερη μορφή της αντιποίησης αφορά στην αντιποίηση της άσκησης δικηγορίας ή άσκησης υπηρεσίας θρησκευτικού λειτουργού.

Γ)  Αντιποίησης δικαστικής ή δικηγορικής ιδιότητας σε σχέση με ένδικη υπόθεση.

Τέλος, με την παρ,3:

«3. Η αντιποίηση δικαστικής ή δικηγορικής ιδιότητας σε σχέση με ένδικη υπόθεση τιμωρείται με φυλάκιση έως ένα έτος ή χρηματική ποινή.»

Με την παραπάνω παράγραφο, η περίπτωση της αντιποίησης δικαστικής ή δικηγορικής ιδιότητας σε σχέση με ένδικη υπόθεση θεωρείται επιβαρυντική περίπτωση και ορίζεται ιδιαίτερη ποινή. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, θα πρέπει να αποδεικνύεται σύνδεση της αντιποίησης με συγκεκριμένη υπόθεση.

Υ.Γ.  Το άρθρο έχει σκοπό να δώσει μία γενική περιγραφή του θέματος, ώστε να καταστήσει την αρχική πληροφορία χρήσιμη ως σημείο προσοχής και όχι να αντικαταστήσει τον δικηγόρο. Οι παράγοντες σε κάθε επιμέρους υπόθεση πιθανόν να διαφοροποιούν ριζικά τον τρόπο ενέργειας.

Share This
x
Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί μόνον τα απαραίτητα λειτουργικά cookies. Για την έγκριση συλλογής στατιστικών πληροφοριών, όπως δραστηριότητα browser, ανώνυμη IP κλπ (cookies Google Analytics), επιλέξτε "Συμφωνώ" ή "Αποκλεισμός". Δείτε την Πολιτική Απορρήτου