Εμπορικό σήμα
Εμπορικό σήμα

Εμπορικό σήμα, θεωρείται κάθε σημείο επιδεκτικό γραφικής παραστάσεως, ικανό να διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχειρήσεως από εκείνα άλλων επιχειρήσεων.

Επισημαίνεται ότι, Εμπορικό Σήμα μπορούν να αποτελέσουν ιδίως οι λέξεις, τα ονόματα φυσικών ή νομικών προσώπων, τα ψευδώνυμα, οι απεικονίσεις, τα σχέδια, τα γράμματα, οι αριθμοί, οι ήχοι, συμπεριλαμβανομένων των μουσικών φράσεων, το σχήμα του προϊόντος ή της συσκευασίας του. Επισημαίνεται ότι, ως σήμα θεωρείται και ο τίτλος εφημερίδας ή περιοδικού.

Πριν την έναρξη της επιχείρησης, προβάλλεται πρωταρχική η ανάγκη κατοχύρωσης του εμπορικού της σήματος. Με την υπόψη κατοχύρωση, εξασφαλίζεται η δυναμική διάκριση των προϊόντων – υπηρεσιών αυτής και προασπίζονται τα έννομα συμφέροντά της.

Αναλαμβανουμε

Με αξιοπιστία και υπευθυνότητα, αναλαμβάνουμε την προστασία εμπορικής επωνυμίας και σήματος, την κατοχύρωση σήματος, καθώς και την  άσκηση αγωγών για προσβολή σήματος.

Share This
x
Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί μόνον τα απαραίτητα λειτουργικά cookies. Για την έγκριση συλλογής στατιστικών πληροφοριών, όπως δραστηριότητα browser, ανώνυμη IP κλπ (cookies Google Analytics), επιλέξτε "Συμφωνώ" ή "Αποκλεισμός". Δείτε την Πολιτική Απορρήτου