Έγκλημα από αμέλεια
Έγκλημα από αμέλεια

   Κατά την ποινική δίωξη σε έγκλημα από αμέλεια, η άδικη πράξη δεν καταλογίζεται στον δράστη από δόλο, αλλά από αμέλεια, η οποία είναι ελαφρύτερη μορφή υπαιτιότητας.

  Η υπαιτιότητα, ένα από τα επιμέρους στοιχεία του καταλογισμού (σημειώνεται ότι ό καταλογισμός είναι απαραίτητος για την απόδοση της ποινικής ευθύνης στον δράστη), έχει δύο μορφές: τον δόλο (πρόθεση) και την αμέλεια.

Σύμφωνα με το αρ. 28 του Ποινικού Κώδικα,

    “Από αμέλεια πράττει όποιος από έλλειψη της προσοχής την οποία όφειλε κατά τις περιστάσεις και μπορούσε να καταβάλει είτε δεν πρόβλεψε το αξιόποινο αποτέλεσμα που προκάλεσε η πράξη του, είτε το πρόβλεψε ως δυνατό, πίστεψε όμως ότι δεν θα επερχόταν.”

   Δηλαδή, η αμέλεια προϋποθέτει αφενός ενέργεια  ή παράλειψη ενέργειας του δράστη (“πράττει”) και αφετέρου “έλλειψη της προσοχής” (έννοια της παράλειψης). Επιπρόσθετα, για τον καταλογισμό της ευθύνης στο έγκλημα από αμέλεια, θα πρέπει να υπάρχει “αποτέλεσμα” και το οποίο να “συνδέεται” με την αμέλεια (ύπαρξη αιτιώδους συνάφειας μεταξύ “πράξης” και “αποτελέσματος”). Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να αναφερθεί ότι, ο δράστης ευθύνεται ακόμη και όταν στο αποτέλεσμα συνετέλεσε κατά ένα μέρος η αμελής συμπεριφορά του θύματος (συντρέχον).

Είδη αμέλειας:

Σύμφωνα με τον νόμο, η αμέλεια διακρίνεται σε δύο είδη:

   α) Ενσυνείδητη αμέλεια. Είναι η αμέλεια που επιδεικνύει ο δράστης, όταν προβλέπει το ενδεχόμενο να προκληθεί λόγω της συμπεριφοράς του το αξιόποινο αποτέλεσμα, παρόλα αυτά όμως δεν προσάρμοσε την συμπεριφορά του με επίδειξη της οφειλόμενης προσοχής, διότι πίστεψε ότι δεν θα συνέβαινε αυτό.

   β) Χωρίς συνείδηση αμέλεια. Κατά την αμέλεια αυτή, ο δράστης δεν διαβλέπει ότι με την συμπεριφορά του θα επιφέρει το ανάλογο αποτέλεσμα, ενώ είναι ικανός να διαβλέψει αυτό, εάν επεδείκνυε την οφειλόμενη προσοχή.

   Τέλος, κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί, ότι “αμέλεια” επιδεικνύεται και από τον αναθέτοντα στην περίπτωση ανάθεσης έργου, χωρίς αυτός που το αναλαμβάνει να έχει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις (αμέλεια του αναθέτειν). Για παράδειγμα, ποινική δίωξη σε έγκλημα από αμέλεια δύναται να ασκηθεί όταν, ο προϊστάμενος δίνει εντολή σε υπάλληλο να εκτελέσει ηλεκτρολογική εργασία (η οποία απαιτεί εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο) με αποτέλεσμα να προξενήσει ατύχημα και τραυματισμό.


Share This
x
Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί μόνον τα απαραίτητα λειτουργικά cookies. Για την έγκριση συλλογής στατιστικών πληροφοριών, όπως δραστηριότητα browser, ανώνυμη IP κλπ (cookies Google Analytics), επιλέξτε "Συμφωνώ" ή "Αποκλεισμός". Δείτε την Πολιτική Απορρήτου