Εγγραφή προσημείωσης υποθήκης για τη λήψη δανείου
Εγγραφή προσημείωσης υποθήκης για τη λήψη δανείου

  Η εγγραφή προσημείωσης υποθήκης για τη λήψη δανείου, και μάλιστα συναινετική, αποτελεί τη συνήθη πρακτική στην διαδικασία που ακολουθούν οι τραπεζικοί οργανισμοί κατά την έκδοση του υπόψη δανείου (στεγαστικού ή επιχειρηματικού). 

  Δεδομένου ότι η εγγραφή προσημείωσης και η εγγραφή υποθήκης στο Υποθηκοφυλακείο είναι κάποιες έννοιες νομικής υφής οι οποίες πιθανόν να  δημιουργούν σύγχυση, ίσως είναι χρήσιμο αυτές να διευκρινιστούν  για μια ακόμη φορά, προκειμένου οι δανειολήπτες να έχουν πλήρη εικόνα της κατάστασης.

Κατά την διαδικασία έγκρισης ενός δανείου, ο δανειστής (Τράπεζα), με στόχο να εξασφαλίσει τη χρηματική του απαίτηση, συμφωνεί  με  τον δανειολήπτη  στη συναινετική εγγραφή προσημείωσης υποθήκης.

Κατά την υπόψη διαδικασία θα πρέπει να επισημανθούν τα παρακάτω σημεία:

  α) Η  εγγραφή προσημείωσης υποθήκης στο Υποθηκοφυλακείο , διατάσσεται από το δικαστήριο με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων  (άρθ. 682 § 1, 706 ΚΠολΔ και 1274 ΑΚ όπως αντικαταστάθηκε με το άρθ. 56 § 1 ΕισΝΚΠολΔ).  Δηλαδή, ο δικηγόρος της τράπεζας με τον δικηγόρο του δανειολήπτη, παρίστανται στο Δικαστήριο, προκειμένου αυτό. μετά από αίτηση,  να εκδώσει διαταγή  εγγραφής προσημείωσης υποθήκης.

  β) Αρμόδιο δικαστήριο για την έκδοση διαταγής εγγραφής προσημείωσης (ΜΗ συναινετικής ) καθορίζεται ανάλογα του ποσού της κύριας απαίτησης, δηλαδή αντίστοιχα από το Ειρηνοδικείο ή το Μονομελές Πρωτοδικείο.

Ειδικότερα όμως, για την συναινετική προσημείωση καθορίζεται το Ειρηνοδικείο και συγκεκριμένα,  είναι το Ειρηνοδικείο όπου βρίσκεται το ακίνητο του αιτούντος την εγγραφή της προσημείωσης (αρ. 683 παρ. 3 ΚΠολΔ καθώς και απόφαση ΠΠρΑθ 103/2014).

    γ) Η λήψη ενός ασφαλιστικού μέτρου, εν προκειμένω της συναινετικής εγγραφής προσημείωσης υποθήκης, προϋποθέτει την ύπαρξη  κινδύνου ή επείγουσας περίπτωσης. Στην προκειμένη περίπτωση,  εκτίθεται ο κίνδυνος του μεγάλου ύψους δανείου σε σχέση με την  τη μικρή περιουσία του οφειλέτη και η πιθανολόγηση ότι επίκειται προσεχής αποξένωση του οφειλέτη από την ακίνητη περιουσία του.

    δ) Περαιτέρω, προκειμένου να γίνει και κατανοητή η διαφορά μεταξύ εγγραφής προσημείωσης υποθήκης και  εγγραφής υποθήκης, επισημαίνεται το εξής: Η προσημείωση, είναι θα μπορούσαμε να πούμε μια προσωρινή υποθήκη, η οποία μπορεί να τραπεί σε οριστική σε ορισμένες προϋποθέσεις. Δηλαδή,  είναι ουσιαστικά μία κανονική υποθήκη, υπό την αίρεση της εμφάνισης οφειλής, μετατρέπεται δηλαδή αναδρομικά σε υποθήκη, από την ημέρα εγγραφής της, όταν ο οφειλέτης καταστεί υπερήμερος και εκδοθεί εναντίον του τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή διαταγή πληρωμής.

   Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι ο δανειολήπτης θα πρέπει πάλι με αίτηση ασφαλιστικών μέτρων να ζητήσει από το Δικαστήριο την άρση της προσημείωσης υποθήκης όταν εξοφλήσει το οφειλόμενο ποσό.

Υ.Γ.  Στο άρθρο έχει σκοπό να δώσει μία γενική περιγραφή του θέματος, ώστε να καταστήσει την αρχική πληροφορία χρήσιμη ως σημείο προσοχής και όχι να αντικαταστήσει τον δικηγόρο. Οι παράγοντες σε κάθε επιμέρους υπόθεση πιθανόν να διαφοροποιούν ριζικά τον τρόπο ενέργειας.

Share This
x
Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί μόνον τα απαραίτητα λειτουργικά cookies. Για την έγκριση συλλογής στατιστικών πληροφοριών, όπως δραστηριότητα browser, ανώνυμη IP κλπ (cookies Google Analytics), επιλέξτε "Συμφωνώ" ή "Αποκλεισμός". Δείτε την Πολιτική Απορρήτου