Δυσφήμιση και συκοφαντική δυσφήμιση
Δυσφήμιση και συκοφαντική δυσφήμιση

Οι έννοιες ” δυσφήμιση και συκοφαντική δυσφήμιση ” χρησιμοποιούνται συχνά και είναι ευρέως αντιληπτές στην καθημερινότητά μας. Ωστόσο, ίσως είναι χρήσιμο να αναφερθούν σε γενικές γραμμές, ορισμένα στοιχεία ως προς αυτά τα δύο Ποινικά Αδικήματα.

Α. Δυσφήμιση

Σύμφωνα με το άρθ. 362 του Ποινικού Κώδικα,

“Όποιος με οποιονδήποτε τρόπο ενώπιον τρίτου ισχυρίζεται ή διαδίδει για κάποιον άλλον γεγονός που μπορεί να βλάψει την τιμή ή την υπόληψή του τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών ή με χρηματική ποινή. Η χρηματική ποινή μπορεί να επιβληθεί και μαζί με την ποινή της φυλάκισης”

Κατά συνέπεια, “απλή δυσφήμιση” συνιστά ο “ισχυρισμός ενώπιον τρίτου”, ή η “διάδοση”  ενός γεγονότος που “μπορεί να βλάψει την τιμή ή την υπόληψη” του άλλου, δηλαδή την εκτίμηση που έχουν οι άλλοι άνθρωποι για συγκεκριμένο συνάνθρωπό τους, με βάσει την εικόνα αυτού στην κοινωνία, άσχετα εάν το γεγονός είναι αληθινό ή ψευδές.

Δυσφήμιση και συκοφαντική δυσφήμιση

Β. Συκοφαντική δυσφήμιση

Με το άρθ. 363 του ΠΚ,

“Αν στην περίπτωση του άρθρου 362, το γεγονός είναι ψευδές και ο υπαίτιος γνώριζε ότι αυτό είναι ψευδές τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Μαζί με τη φυλάκιση μπορεί να επιβληθεί και χρηματική ποινή. Μπορεί επίσης να επιβληθεί και στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων κατά το άρθρο 63”

Σε αντίθεση με την απλή δυσφήμιση, “συκοφαντική δυσφήμιση” συνιστά ο “ισχυρισμός ενώπιον τρίτου“, ή η “διάδοση”  ενός γεγονότος που “μπορεί να βλάψει την τιμή ή την υπόληψη” του άλλου, το οποίο γεγονός είναι αντικειμενικά ψευδές και την αναλήθεια γνωρίζει ο δράστης, έχει δηλαδή ως προς το ψεύδος τον αναγκαίο δόλο.

Γ. Έννοιες “γεγονός” – “ισχυρισμός”

Περαιτέρω, “γεγονός”, είναι οποιοδήποτε συμβάν ή περιστατικό ή κατάσταση που ανάγεται στο παρόν ή το παρελθόν, το οποίο εμπίπτει στις αισθήσεις και δύναται να αποδειχθεί, ενώ ως “ισχυρισμός” θεωρείται η ανακοίνωση ορισμένου συμβάντος ή περιστατικού, άσχετα από το πώς προήλθε η γνώση αυτού (ιδία γνώση ή πεποίθηση, τρίτο πρόσωπο κλπ).

Τέλος, κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ότι, ενώ στην εξύβριση ο δράστης διατυπώνει περιφρονητική κρίση (απαξιολογική ή αρνητική αξιολογική κρίση) για τον άλλο, στην δυσφήμηση διαδίδει ένα γεγονός προσβλητικό για την τιμή και την υπόληψη αυτού.

Υ.Γ.  Το άρθρο αυτό έχει σκοπό να δώσει μία γενική περιγραφή του θέματος, ώστε να καταστήσει την αρχική πληροφορία χρήσιμη ως σημείο προσοχής και όχι να αντικαταστήσει τον δικηγόρο. Οι παράγοντες σε κάθε επιμέρους υπόθεση πιθανόν να διαφοροποιούν ριζικά τον τρόπο ενέργειας.


Share This
x
Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί μόνον τα απαραίτητα λειτουργικά cookies. Για την έγκριση συλλογής στατιστικών πληροφοριών, όπως δραστηριότητα browser, ανώνυμη IP κλπ (cookies Google Analytics), επιλέξτε "Συμφωνώ" ή "Αποκλεισμός". Δείτε την Πολιτική Απορρήτου