Ανυπότακτοι – Ανυποταξία
Ανυπότακτοι – Ανυποταξία

Σύμφωνα με άρθρο το άρθρο 51 παρ. 1, του ν. 3421-2005,

“1. Ανυπότακτοι κηρύσσονται όσοι, μετά από γενική ή ειδική πρόσκληση για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις, δεν κατατάσσονται στις ορισμένες ημερομηνίες ή προθεσμίες στις μονάδες κατάταξης.”

Επίσης, σύμφωνα με την παρ.2 του ιδίου άρθρου,

“2. Η ανυποταξία αρχίζει από την επόμενη της οριζόμενης ημέρας κατάταξης ή, εφόσον ορίζεται προθεσμία κατάταξης, από την επόμενη της τελευταίας ημέρας. Δεν εφαρμόζονται στην προκειμένη περίπτωση οι περί προθεσμιών διατάξεις του Αστικού Κώδικα.”

    Η προϋπόθεση λοιπόν, για να κηρυχθεί κάποιος ανυπότακτος, είναι να του έχει αποσταλεί χαρτί για την κατάταξή του.

   Περαιτέρω, η ανυποταξία, ανάλογα με την κατάσταση στην οποία διατελεί η Χώρα κατά την ημερομηνία έναρξής της, διακρίνεται σε ανυποταξία ειρήνης, μερικής ή γενικής επιστράτευσης και πολέμου. Επιπρόσθετα, ανάλογα με τον τόπο διαμονής του ανυπότακτου κατά την έναρξη της ανυποταξίας, διακρίνεται σε ανυποταξία εσωτερικού και εξωτερικού.

   Στους ανυπότακτους, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το άρθρο 32 του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα, ποινικές κυρώσεις [σε ειρηνική περίοδο, φυλάκιση μέχρι 2 ετών], καθώς και χρηματικό πρόστιμο 6.000 ευρώ [ανεξάρτητα από την έκβαση της ποινικής διαδικασίας]. Επιπρόσθετες κυρώσεις επιβάλλονται σύμφωνα με το ν. 3421-2005, όπως απαγορεύσεις αποδημίας στο εξωτερικό, ναυτολόγησης σε πλοία γραμμών εξωτερικού και χορήγησης ή θεώρησης διαβατηρίων (η τελευταία με εξαίρεση τους ανυπότακτους εξωτερικού που διαμένουν σε χώρα του εξωτερικού).

   Οι ανυπότακτοι εξωτερικού, τυγχάνουν ορισμένων ευνοϊκών ρυθμίσεων, όπως του ότι δικαιούνται διαβατήριο, ενώ οι του εσωτερικού δεν δικαιούνται. Οι Έλληνες ανυπότακτοι εξωτερικού μπορούν επίσης να επισκεφτούν την Ελλάδα άνευ αιτιολόγησης μέχρι τριάντα συνολικά ημέρες τον χρόνο

Share This
x
Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί μόνον τα απαραίτητα λειτουργικά cookies. Για την έγκριση συλλογής στατιστικών πληροφοριών, όπως δραστηριότητα browser, ανώνυμη IP κλπ (cookies Google Analytics), επιλέξτε "Συμφωνώ" ή "Αποκλεισμός". Δείτε την Πολιτική Απορρήτου