Ανείσπρακτα ενοίκια: η αναγκαία νομική τεκμηρίωση στις ΔΟΥ.
Ανείσπρακτα ενοίκια: η αναγκαία νομική τεκμηρίωση στις ΔΟΥ.

       Με τον ν. 4172/2013, όπως συμπληρώθηκε με τον ν. 4346/2015, καθορίζεται ότι, προκειμένου να μη βεβαιωθεί φόρος για τα ανείσπρακτα ενοίκια, θα πρέπει οι ιδιοκτήτες να προσκομίσουν στην εφορία (ΔΟΥ) τα ανάλογα ένδικα μέσα που έχουν ασκήσει.

     Τα ανείσπρακτα ενοίκια, φαινόμενο συχνό στους δύσκολους σημερινούς καιρούς, εκτός από την απώλεια του εισοδήματος, επιφέρουν και μια επιπρόσθετη παράπλευρη επιβάρυνση για τους ιδιοκτήτες των ακινήτων. Αυτοί καλούνται να πληρώσουν φόρους για ενοίκια που δεν έχουν εισπράξει, δεδομένου ότι αυτά αυξάνουν (θεωρητικά) το συνολικό τους εισόδημα.

       Μέχρι πρότινος, οι ιδιοκτήτες των ακινήτων, είχαν την δυνατότητα, με την διαδικασία της εκχώρησης μισθωμάτων στη ΔΟΥ, να απαλλαγούν από τον συγκεκριμένο φόρο.

        Από το 2016, για να απαλλαγεί ο ιδιοκτήτης από τον φόρο για ενοίκια που δεν έχει εισπράξει, θα πρέπει να το αποδείξει με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά (εκδοθείσα δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων, εκδοθείσα διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μίσθιου, ασκηθείσα αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων), ένα εκ των οποίων θα προσκομίσει στη ΔΟΥ πριν την κατάθεση της φορολογικής δήλωσης.

        Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την νέα παρ. 4 που προστέθηκε στο αρ. 39 του Ν. 4172/2013,

 «4. Τα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, τα οποία δεν έχουν εισπραχθεί από τον δικαιούχο, δεν συνυπολογίζονται στο συνολικό εισόδημά του, εφόσον έως την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, έχει εκδοθεί εις βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μίσθιου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων. Τα εν λόγω εισοδήματα φορολογούνται στο έτος και κατά το ποσό που αποδεδειγμένα εισπράχθηκαν, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 8. Τα μη εισπραχθέντα εισοδήματα δηλώνονται σε ειδικό κωδικό ανείσπρακτων εισοδημάτων από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.»

       Επισημαίνεται ότι, σε αντίθετη περίπτωση, κατά την οποία τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη δήλωση των ανείσπρακτων εισοδημάτων από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας δεν έχουν υποβληθεί, η φορολογική διοίκηση θα προχωρεί σε νέες εκκαθαρίσεις, μη λαμβάνοντας υπόψη τα ποσά που έχουν δηλωθεί ως ανείσπρακτα εισοδήματα.

       Τα παραπάνω, θα πρέπει να τα έχουν κατά νου οι ιδιοκτήτες, ώστε να έχουν την χρονική άνεση, να συμβουλευτούν τον δικηγόρο τους, να εκτιμήσουν τους ιδιαιτέρους κατά την περίπτωσή τους παράγοντες, ώστε να καταλήξουν στην προσφορότερη λύση (ένδικο μέσον) και να αποφύγουν την φορολόγηση για ανείσπρακτα ενοίκια.


Share This
x
Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί μόνον τα απαραίτητα λειτουργικά cookies. Για την έγκριση συλλογής στατιστικών πληροφοριών, όπως δραστηριότητα browser, ανώνυμη IP κλπ (cookies Google Analytics), επιλέξτε "Συμφωνώ" ή "Αποκλεισμός". Δείτε την Πολιτική Απορρήτου